NASTAVNI PLAN I PROGRAM (2013/2014.god)

I SEMESTAR

R.br. Naziv predmeta ECTS Predavanja + Vježbe
1 Međunarodna i nacionalna bezbjednost 6 45+15
2 Upravljanje sajber bezbjednosti 6 45+15
3 Sajber kriminal 6 45+15
4 Uvod u kriptografiju i sigurnosne mehanizme 6 45+15
5 Metodologija naučno-istraživačkog rada 6 45+15

II SEMESTAR

R.br. Naziv predmeta ECTS Predavanja + Vježbe
1 Izborni predmet 6 45+15
2 Izborni predmet 6 45+15
3 MAGISTARSKI RAD 18

IZBORNI PREDMETI

R.br. Naziv predmeta ECTS Predavanja + Vježbe
1 Savremeni sajber bezbjedonosni izazovi i tehnologije 6 45+15
2 Digitalna forenzika 6 45+15
3 Međunarodni terorizam (teorija i praksa) 6 45+15
4 Pravni i etički aspekti sajber bezbjednosti 6 45+15

Comments are closed