Novosti na master studijama sajber bezbjednosti

Rad na naučnoj konferenciji IT 2018
Ana Grbovic, Ivana Ognjanovic, Ivan Vuckovic,  “Security of AMR system in HPP Perucica“, IT 2018
Ana Grbović, INDUSTRIJSKI INTERNET STVARI – OSLOBAĐANJE PUNOG POTENCIJALA UMREŽENIH UREĐAJA I USLUGA U PODRUČJU ELEKTRANA
  Rad je prezentovan na stručnom skupu Prvi dani SKEI, (u organizaciji Strukovne komore elektroinženjera), održanom u Podgorici od 12-14. oktobra 2017.godine.
Nagrada Inženjerske komore Crne Gore za 2017.god
Ana Grbović, studentkinja Master studija Sajber bezbjednosti je dobitnica Godišnje nagrade za 2017.god od strane Inženjerske komore Crne Gore.  
IMG_7356 IMG_7363 IMG_7447
SERTIFIKAT Certified Ethical Hacker ZA STUDENTA MAGISTARSKIH STUDIJA RANKA RAIČEVIĆA
  Student magistarskih studija Ranko Raičević je uspješno završio NATO kurs M6-109 Network Vulnerability Assessment and Risk Mitigation Course, i uspješno položio ispit za zvanje Certified Ethical Hacker. Untitled
Naučni rad, CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE – CIGRE
Ana Grbovic, Pavićević Željko, Radunović Mira, Vučković Ivan,”ANALIZA INDUSTRIJSKIH PODATAKA U KONTEKSTU VELIKIH PODATAKA (BIG DATA) “, CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE – CIGRE, 2017
Ukupno TRI rada na naučnoj konferenciji IT 2017
Ana Grbovic, “ICS IN THE HPP PERUCICA AS A NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE“, Informacione Tehnologije – IT 2017

Marina Matijević, Ramo Šendelj, “UNAPREđENJE ICT INFRASTRUKTURE OBRAZOVNOG SISTEMA CRNE GORE PRIMJENOM CLOUD COMPUTING-A“, Informacione Tehnologije – IT 2017

Marina Matijević, Ivana Ognjanović, “ZAšTITA PODATAKA U OBRAZOVNOM SISTEMU CRNE GORE UPOTREBOM OPENPGP STANDARDA“, Informacione Tehnologije – IT 2017
Gostujuće predavanje, prof.dr Nicola Sotira, generalni direktor Global Cyber Security Center, Rome, Italy
 

image-0-02-05-012a39e56d218325a176b4095ef06891165207a8f95ba5390ce88ad90bc366e8-V


U srijedu, 30.11.2016.god održano je gostujuće predavanje Prof.dr Nicola Sotira, generalnog direktora Global Cyber Security Center iz Rima, Italija.
Tema predavanja: Network Security
Više informacija o predavanju: https://twitter.com/i/web/status/804355401294770176

Forum Sajber bezbjednosti u CG
Studenti magistarskih studija Sajber bezbjednosti su učestvovali na Forumu sajber bezbjednosti u CG, održanom 20.oktobra 2016.god u Tehopolisu u Nikšiću.
  • Studenti Dejan Tomović, Igor Vujačić i Marina Matijević su učestvovali kao tematski izlagači na Forumu.
Više novosti o Forumu.  
Ukupno ČETIRI rada na naučnoj konferenciji BISEC 2016
Konkurs
UDG je rukovodilac novog Erasmus+ KA2 projekta
Novi Erasmus + KA2 projekat ‘Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro’ (PH-ELIM) ima za cilj unapređenje obrazovnog sistema u multidisciplinarnim oblastima javnog zdravlja. Jedna od oblasti koja je obuhvaćena ovim projektom je medicinska informatika (razvoj i sajber zaštita medicinskih informacionih sistema).
Učešće u treninzima u okviru Tempus projekta- ECESM
  Studenti magistarskih studija Sajber bezbjednosti učestvuju u trenizima u okviru TEMPUS Projekta – Unaprijeđenje obrazovanja u oblasti sajber bezbjednosti (ECESM), u periodu od februara do juna 2016.g.  iz domena sajber bezbjednosti. Redavači na trenizima su eminentni profesori sa EU univerziteta: University in Maribor (Slovenija),  Technical University Tallinn (Estonia), Roma Tre University (Italy), BUCKS New University (UK), kao i Global Cyber Security Center (Italy).

Rad na naučnoj konferenciji- NT 2016
Kenan Duraković, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj, “IZAZOVI U PRIMJENI DIGITALNIH CERTIFIKATA U CRNOJ GORI“, 3rd International Conference “New Technologies NT-2016” Intera Technology Park, Mostar, B&H, 13-14 May 2016

Rad na naučnoj konferenciji- YU INFO 2016
Aleksandar M. Anđić, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj, “SIGURNOSNI ASPEKTI MOODLE PLATFORME (SECURITY ASPECTS OF THE MOODLE PLATFORM)“, YU INFO 2016, Kopaonik, Srbija

Rad na naučnoj konferenciji- INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IT 2016
Kenan Duraković, Ramo Šendelj, “ANALIZA SAJBER INCIDENATA U CRNOJ GORI“, Informacione Tehnologije – IT 2016, Žabljak, Crna Gora

Rad na naučnoj konferenciji- COMENG-2015
Igor Ognjanović, Ramo Šendelj, Ivana Ognjanović , Towards development of cloud based solutions for SMEs in Montenegro“, 2nd Global Conference on Computer Science, Software, Networks and Engineering (COMENG-2015) , Turkey, 2015

Rad na naučnoj konferenciji- INFOFEST 2015
Aleksandar M. Anđić, Ramo Šendelj, Ivana Ognjanović, “Comparative Analysis of the organizational structure for cyber defense of some NATO member countries” INFOFEST 2015, Budva, Crna Gora

Rad na naučnoj konferenciji- RIM 2015
Igor Burić, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj, “Comparative analyses of TEMPEST protection in management of secret data cyber security”, RIM 2015, Bosnia&Herzegovina, 2015

Rad na naučnoj konferenciji- IEEE MECO 2015
  D.Tomović, I.Ognjanović, R.Šandelj, ”Security Challenges of Integration of Hash Functions into Cloud Systems”, IEEE Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 2015) , Montenegro 2015
Radovi na naučnoj konferenciji- 2nd International Conference NT-2015
J. Simićević, I. Ognjanović,R. Šendelj, ”Cryptography challenges for cyber security model over clouds”, 2nd International Conference ”New technologies NT-2015”, Bosnia&Herzegovina, 2015
Radovi na naučnoj konferenciji- Informacione Tehnologije – IT 2015
I. Ognjanović, R. Šendelj, I. Ognjanović, ”Pismenost u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori”, IT Conference, Žabljak 2015, Montenegro

D. Tomović, R. Šendelj, I. Ognjanović, ”DOS i DDOS napadi i njihove kontramjere”, IT Conference, Žabljak 2015, Montenegro
Rad u naučnom časopisu
A. Hajdar, S. Kazija, A. Mulahusić, D. Tomović -”GOOGLE MAPS API ZA IZRADU INTERAKTIVNE KARTE SA CILJEM UTVRĐIVANJA LOKACIJE”, Geodetic Courier / Geodetski Glasnik; December 2014, Issue 48, p.63
Studenti Master studija sajber bezbjednosti učestvovali na NATO Advanced training 
  08-12 Decembar 2014, Ohrid- ”Terrorist Use of Cyberspace Advanced Training Course” Organizator: Center Of Excellence-Defence Against Terrorism, Turkey
Dnevne novine Vijesti- Dejan Tomović, student Master studija Sajber bezbjednosti
  Bezbjednost na internetu: Kradu se sms poruke, snimaju pozivi i slike
Rad na naučnoj konferenciji
D. Tomović, R. Šendelj –”Different types of Cross Site Scripting Attacks and their security measures”, The International Conference on e-Education (ICeE 2014), Mostar, Bosnia and Hercegovina, September 2014

Comments are closed