Radovi studenataMagistarske teze:

 • Model proaktivne zaštite kritične informatičke infrastrukture u Crnoj Gori

student: Dejan Tomović

status: tema odobrena Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća HS UDG

 • Model upravljanja zaštitom kritične informatičke infrastrukture u Crnoj Gori

student: Ana Rakočević

status: tema odobrena Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća HS UDG

 • Upravljanje sistemom TEMPEST zaštite tajnih podataka u Crnoj Gori

student: Igor Burić

status: tema odobrena Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća HS UDG

 • Unapređenje modela zaštite podataka integralnog medicinskog informacionog sistema u Crnoj Gori

student: Jelena Simićević

status: tema odobrena Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća HS UDG

 • Bezbjednosni model informacionog sistema za unaprijeđenje Antikorupcijskog okvira međuinstitucionalnom saradnjom

student: Dušan Polović

status: tema odobrena Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća HS UDG

 • Analiza uticaja sajber napada na savremene informacione sisteme”

student: Igor Ognjanović

status: tema odobrena Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća HS UDG

 • Unaprijeđeni modeli sajber zaštite elektro-energetskog informacionog sistema Crne Gore

student: Aleksandar Anđić

status: tema odobrena Odlukom Nastavno-naučnog Vijeća HS UDG


Naučni radovi i publikacije:

2018.godina:

Rad na naučnoj konferenciji IT 2018
Ana Grbovic, Ivana Ognjanovic, Ivan Vuckovic,  “Security of AMR system in HPP Perucica“, IT 2018

2017.godina:

Naučni rad, CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE – CIGRE
Ana Grbovic, Pavićević Željko, Radunović Mira, Vučković Ivan,”ANALIZA INDUSTRIJSKIH PODATAKA U KONTEKSTU VELIKIH PODATAKA (BIG DATA) “, CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE – CIGRE, 2017
Ukupno TRI rada na naučnoj konferenciji IT 2017
Ana Grbovic, “ICS IN THE HPP PERUCICA AS A NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE“, Informacione Tehnologije – IT 2017

Marina Matijević, Ramo Šendelj, “UNAPREđENJE ICT INFRASTRUKTURE OBRAZOVNOG SISTEMA CRNE GORE PRIMJENOM CLOUD COMPUTING-A“, Informacione Tehnologije – IT 2017

Marina Matijević, Ivana Ognjanović, “ZAšTITA PODATAKA U OBRAZOVNOM SISTEMU CRNE GORE UPOTREBOM OPENPGP STANDARDA“, Informacione Tehnologije – IT 2017

2016.godina:

Ukupno ČETIRI rada na naučnoj konferenciji BISEC 2016
Rad na naučnoj konferenciji- NT 2016
Kenan Duraković, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj, “IZAZOVI U PRIMJENI DIGITALNIH CERTIFIKATA U CRNOJ GORI“, 3rd International Conference “New Technologies NT-2016” Intera Technology Park, Mostar, B&H, 13-14 May 2016
Rad na naučnoj konferenciji- YU INFO 2016
Aleksandar M. Anđić, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj, “SIGURNOSNI ASPEKTI MOODLE PLATFORME (SECURITY ASPECTS OF THE MOODLE PLATFORM)“, YU INFO 2016, Kopaonik, Srbija
Rad na naučnoj konferenciji- INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IT 2016
Kenan Duraković, Ramo Šendelj, “ANALIZA SAJBER INCIDENATA U CRNOJ GORI“, Informacione Tehnologije – IT 2016, Žabljak, Crna Gora

Online časopis ”Sajber bezbjedonosne instrukcije za sve“, Godina 1, broj 2, Januar 2016

 • Ana Rakočević “Najopasnije finansijske prijetnje
 • Igor Ognjanović “Strategije zaštite wireless-a kompanija
 • Ana Rakočević “Povratak ransomwarea Cryptowall 4.0
 • Igor Vujačić “NATO i nacionalna cyber odbrana
 • Jelena Simićević “Cloud rješenja u zdravstvu

2015.godina:

Rad na naučnoj konferenciji- COMENG-2015
Igor Ognjanović, Ramo Šendelj, Ivana Ognjanović , Towards development of cloud based solutions for SMEs in Montenegro“, 2nd Global Conference on Computer Science, Software, Networks and Engineering (COMENG-2015) , Turkey, 2015
Rad na naučnoj konferenciji- INFOFEST 2015
Aleksandar M. Anđić, Ramo Šendelj, Ivana Ognjanović, “Comparative Analysis of the organizational structure for cyber defense of some NATO member countries” INFOFEST 2015, Budva, Crna Gora
Rad na naučnoj konferenciji- RIM 2015
Igor Burić, Ivana Ognjanović, Ramo Šendelj, “Comparative analyses of TEMPEST protection in management of secret data cyber security”, RIM 2015, Bosnia&Herzegovina, 2015
Rad na naučnoj konferenciji- IEEE MECO 2015
  D.Tomović, I.Ognjanović, R.Šandelj, ”Security Challenges of Integration of Hash Functions into Cloud Systems”, IEEE Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO 2015) , Montenegro 2015
Radovi na naučnoj konferenciji- 2nd International Conference NT-2015
J. Simićević, I. Ognjanović,R. Šendelj, ”Cryptography challenges for cyber security model over clouds”, 2nd International Conference ”New technologies NT-2015”, Bosnia&Herzegovina, 2015
Radovi na naučnoj konferenciji- Informacione Tehnologije – IT 2015
I. Ognjanović, R. Šendelj, I. Ognjanović, ”Pismenost u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori”, IT Conference, Žabljak 2015, Montenegro

D. Tomović, R. Šendelj, I. Ognjanović, ”DOS i DDOS napadi i njihove kontramjere”, IT Conference, Žabljak 2015, Montenegro

Online časopis ”Sajber bezbjedonosne instrukcije za sve“, Godina 1, broj 1, Maj 2015

 • Dragana Rašković “Elektronsko glasanje
 • Igor Burić “TEMPEST i informaciona bezbjednost”
 • Dejan Tomović “Vraćanje interneta svojim korijenima – decentralizacija interneta
 • Aleksandar M. Anđić “I2P Anonymous Network – mreža za anonimnu razmjenu informacija
 • Aleksandar M. Anđić “Acompli je sada novi Microsoft Outlook za iOS i Android mobilne platforme

2014.godina:

Rad u naučnom časopisu
A. Hajdar, S. Kazija, A. Mulahusić, D. Tomović -”GOOGLE MAPS API ZA IZRADU INTERAKTIVNE KARTE SA CILJEM UTVRĐIVANJA LOKACIJE”, Geodetic Courier / Geodetski Glasnik; December 2014, Issue 48, p.63
Dnevne novine Vijesti- Dejan Tomović, student Master studija Sajber bezbjednosti
  Bezbjednost na internetu: Kradu se sms poruke, snimaju pozivi i slike
Rad na naučnoj konferenciji
D. Tomović, R. Šendelj –”Different types of Cross Site Scripting Attacks and their security measures”, The International Conference on e-Education (ICeE 2014), Mostar, Bosnia and Hercegovina, September 2014

Comments are closed